Vítejte v naší malé rodinné chovatelské stanici Mistera Beleco !

Mezinárodně chráněná chovatelská stanice - chováme s pravidly FCI
Registered kennel - we breed with FCI rules
Jsme členem a chováme pod KCHCH - Klub chovatelů chrtů
We are member and breed with Czech (Club Breeders of Sigthounds)

Naším cílem není každoroční odchov velkého počtu štěňat, ale snažíme se co nejvíce času a lásky věnovat všem stávajícím jedincům smečky. Pro nás je důležitý uvážený výběr chovných jedinců,
splňující plně standard plemene jak povahově , zdravotně, tak exteriérem.
Narození štěňátek je pro nás velká událost, která je dlouhodobě plánována a náležitě očekávána.. Jsou chována v souladu s pravidly FCI a ČMKU a plemennými standardy FCI.
Fenečky jsou zahrnovány láskou a maji veškerou potřebnou péči , což platí i pro Vaše štěňátka.
Všichni naši psi jsou členové rodiny. Krmíme velmi kvalitní stravou BARFEM ,
Vaše štěňátko však naučíme i na granulky pro případ,že zvolíte do budoucna tuto variantu krmení.
Štěňátko půjde do nového domova odčervené, očkované,očipované. S průkazem původu a EU pasem, kupní smlouvou a každé bude mít svoji výbavičku, jídlo na první dny (granulky či maso - podle toho čím budou dále krmena)...
V případě zájmu Vás přivítáme na nezávazné návštěvě.
S potěšením Vám poradíme s prvními krůčky ve výchově a péči o Vašeho nového člena rodiny,
V případě zájmu Vám budeme prvními průvodci ve světě výstav .
I my se pro naše štěňátko snažíme vybrat ty nejlepší páníčky a umístit je do těch nejlepších rukou a milujících domovů!
Welcome to our little family kennel Mistera Beleco!
Our purpose is not to breed every year large number of puppies, our purpose is to give them most of the time and love to all individuals from our pack. For us, it is very important to select appropriate breeding individual to cover, who fully accomplish standard of the breed - by character, health and also exterior. The birth of our puppies is a huge event for us, which is long-term planned before and properly expected. Our puppies are breed properly by rules of FCI and ČMKU and by breed's standards FCI.
Our adult girls are being given lots of love and all needed care, which applies also for your future puppies. Every dog we have, is considered as a precious member of our family!
Dogs are feed on top-quality dog food BARF.
We will learn your puppy to be feed on dry food, just in case you would like to choose this option in future.
- Puppies will go to new home wormed, vaccinated, chipped. They will be carried with certified pedigree, EU pass and purchase contract. Every puppy will also get its own equipment and dog food for its first days in a new home (dry food or meat - depends on how you will be feed later).
- In the case of your interest, you will be welcomed to visit us
- We will be pleasured to advise you with your first steps with training and care of your new member of family
- If you are interested, we will be your first guides in the world of dog-shows
We try to find the best future owners for our puppies, and place them in the most caring hands and loving homes!